Category Archives: หม้อแปลงไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้า Tripp Lite ที่ใช้งานได้จริง

หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าสถิตย์ที่เปลี่ยนพลังงานจากวงจรไฟฟ้าหนึ่งไปยังอีกวงจรหนึ่งโดยการมีเพศสัมพันธ์ทางแม่เหล็ก มักใช้ในการแปลงระหว่างแรงดันไฟฟ้าสูงและต่ำและระหว่างกระแสต่ำและสูง หม้อแปลงมีหลายประเภททั้งแบบออนไลน์และในตลาด หม้อแปลงไฟฟ้าแต่บางชนิดที่ใช้กันมากที่สุดคือหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง หม้อแปลงไฟฟ้าใช้เพื่อแปลงจากแรงดันไฟฟ้าหนึ่งไปเป็นอีกแรงดันไฟฟ้าหนึ่งที่ระดับพลังงานที่สำคัญ หม้อแปลงไฟฟ้ามีหลายประเภท ได้แก่ หม้อแปลงสเต็ปอัพ หม้อแปลงสเต็ปดาวน์ หม้อแปลงแยก และหม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติแบบแปรผัน https://www.thaipatanakit.co.th/

สเต็ปอัพหม้อแปลงใช้แรงดันไฟต่ำ

หม้อแปลงไฟฟ้าในตัวหลักเพื่อสร้างไฟฟ้าแรงสูงในตัวสำรอง อย่างไรก็ตามสิ่งนี้สามารถทำได้โดยขดลวดทุติยภูมิจำนวนมากขึ้นเท่านั้น หม้อแปลงสเต็ปดาวน์เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับหม้อแปลงสเต็ปอัพ หม้อแปลงแยกไม่จำเป็นต้องเพิ่มหรือลดแรงดันไฟฟ้าแม้ว่าจะทำได้ก็ตาม ใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ ซึ่งรวมถึงการตัดวงจรเป็นวงจรหลักหรือวงจรทุติยภูมิ การป้องกันเสียงรบกวนความถี่สูงจากการสร้างประจุ ป้องกันการเชื่อมต่อกราวด์โดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างตัวหลักและตัวที่สอง และสุดท้าย หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายป้องกันการต่อลงดินโดยไม่ได้ตั้งใจจากการจ่ายไฟฟ้าแรงสูง หม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติแบบแปรผันช่วยให้สามารถเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิได้โดยใช้แป้นหมุน แป้นหมุนนี้จะเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนของขดลวด หม้อแปลงไฟฟ้าดังกล่าวใช้แรงดันไฟฟ้าต่ำเนื่องจากความใกล้ชิดของขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิอาจทำให้เกิดประกายไฟได้