สิ่งที่บริษัทหาแรงงานต่างด้าวทุกแห่งจะบอกกับคุณไม่ได้

บริษัทหาแรงงานต่างด้าวที่มีอยู่อย่างน้อย มีความเชี่ยวชาญในการจัดหาเจ้าหน้าที่ธุรการและธุรการไปยังสถานที่ทำงานเพื่อเติมเต็มช่องว่างชั่วคราวที่เกิดจากการขาดพนักงานหรือกิจกรรมสูงสุดในระยะสั้น ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา อุตสาหกรรมการจ้างแรงงานได้พัฒนาเพื่อดำเนินการในส่วนอื่นๆ ของเศรษฐกิจ โดยมีการสื่อสาร การขุด การผลิต การเงินและการประกันภัย ทรัพย์สินและบริการทางธุรกิจ ล้วนรายงานถึงอัตราการนำเข้าแรงงานต่างด้าวที่สูง

หาแรงงานต่างด้าวของทักษะในอุตสาหกรรมการผลิต

  • หาแรงงานต่างด้าวเป็นตัวอย่างเริ่มจากไม่มีทักษะโดยสิ้นเชิงและมีประสบการณ์การทำงานน้อยมาก ไปจนถึงการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในสาขาที่ตนเลือก
  • เคล็ดลับอยู่ที่การจับคู่ชุดทักษะกับความต้องการของลูกค้า ตามขั้นตอนมาตรฐาน หาแรงงานต่างด้าวความต้องการของคุณควรรวมรายการสินค้าที่ต้องการ
  • มาตรฐานขั้นต่ำที่ไม่สามารถต่อรองได้ ให้ข้อมูลมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้เหมาะสมที่สุด

หาแรงงานต่างด้าวอาจพบว่าไม่ชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดชอบในการจัดการจ้างแรงงานและบุคคลที่พวกเขารายงาน มีการรับรู้ว่าพนักงานจ้างอาจไม่ได้รับสิทธิและเงื่อนไขเช่นเดียวกับพนักงานโดยตรง ซึ่งท้ายที่สุดจะพัฒนาทัศนคติที่ไม่ดีต่อพวกเขาและเราในที่ทำงาน หาแรงงานต่างด้าวโดยทั่วไปจะรู้สึกขาดความมั่นคงในอาชีพการงานเนื่องจากการจ้างงานมีลักษณะไม่เป็นทางการ คนงานพบว่าการได้รับเงินกู้และการประชุมข้อกังวลทางการเงินอื่น ๆ นั้นยากขึ้นเนื่องจากขาดความมั่นคงในการทำงานในระยะยาว

พวกเขาไม่ได้รับสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานถาวร

  • เช่น วันลาป่วย ลาพักร้อนประจำปี และลางานระยะยาว อย่างไรก็ตามพวกเขาได้รับการโหลดชั่วคราวเพื่อชดเชย ในหลายกรณี ขาดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
  • เนื่องจากนายจ้างเจ้าของที่พักไม่เต็มใจที่จะฝึกอบรมพนักงานระยะสั้นที่อาจเกิดขึ้น เช่นเดียวกับธุรกิจทั่วไป ตลาดเติบโตบนการแข่งขัน และอุตสาหกรรมการหาแรงงานต่างด้าวก็ไม่ต่างกัน 
  • มีบริษัทหลายแห่งที่ครองหมวดหมู่ในตลาดด้วยความสามารถในการแข่งขันด้านราคาและราคาเพียงอย่างเดียว อาจเป็นเพราะจำนวนที่แท้จริงหรือแม้แต่เพราะพวกเขาพยายามที่จะตั้งหลักในอุตสาหกรรม

แต่ละบริษัทจะกำหนดอัตรากำไรไว้ในระดับที่รองรับทั้งธุรกิจของตน นอกจากนี้ยังดำเนินการด้วยความรู้ที่ว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งในการระบุค่าที่แนบกับระยะขอบ หาแรงงานต่างด้าวจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อให้มีอัตราการแข่งขันที่ผู้ประกอบการรายอื่นน้อยมากสามารถจับคู่ได้ ในขณะที่องค์กรเอกชนอื่น ๆ จะวางกลยุทธ์เองหากเห็นว่าเหมาะสม เมื่อจัดการกับค่าใช้จ่ายตามกฎหมายและค่าจ้างรายชั่วโมงแล้ว ส่วนประกอบอื่นๆ ที่ประกอบกันเป็นอัตราค่าบริการจะอยู่ในมือของเจ้าของธุรกิจเป็นอย่างมากในกรณีส่วนใหญ่ มีการแลกเปลี่ยนเชิงตรรกะ