การใช้เถ้าลอย ราคาถูกที่ใช้สำหรับเตาปูนซีเมนต์เป็นหลัก

เถ้าลอย ราคา

 

การใช้เถ้าลอยส่วนใหญ่ทั่วโลกคือซีเมนต์และคอนกรีต เถ้าลอย ราคาถูกประโยชน์ทางวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมจำนวนหนึ่งยังได้รับจากการใช้ขี้เถ้าแทนส่วนผสมหลายอย่างสำหรับงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม เถ้าลอย ราคาถูกเช่นเดียวกับรายการที่มีประโยชน์อื่นๆ ส่วนใหญ่ มันก็มีข้อเสียอยู่บ้างอุปสรรคสำคัญในการใช้ขี้เถ้าดังกล่าวเกิดขึ้นกับผู้ผลิตเถ้าลอยในด้านการตลาด การขนส่ง การจัดการ การเก็บรักษา และด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญบางประการ

เถ้าลอย ราคาถูกเกี่ยวข้องกับผลกระทบของคาร์บอนที่เพิ่มขึ้นหรือปริมาณแอมโมเนียในเถ้าที่ผลิตขึ้น และสารปรอทที่อาจปล่อยออกมาประโยชน์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของการใช้เถ้าลอยในซีเมนต์หรือคอนกรีตคือจะลดการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติได้มาก และผลที่ได้จะช่วยเพิ่มความยั่งยืนของอุตสาหกรรมได้อย่างมาก เถ้าลอย ราคาถูกการหลีกเลี่ยงการปล่อย CO2 เป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญอีกประการหนึ่งเมื่อเถ้าดังกล่าวถูกผสมในคอนกรีตหรือซีเมนต์อย่างไรก็ตาม

คอนกรีตควรเข้าใจว่าการใช้ขี้เถ้าเป็นวัตถุดิบในซีเมนต์ช่วยลดความต้องการ

ข้อเสียอย่างหนึ่งของการใช้เถ้าลอยคือเมื่อพิจารณาว่าเป็นเพียงของเสียหรือผลพลอยได้เถ้าลอย ราคาถูก ยูทิลิตี้ของเถ้าลอยก็ถูกทำลายได้ง่าย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องขยายคำจำกัดความและขอบเขตเถ้าลอย ราคาถูกของตลาดที่มีศักยภาพสำหรับปูนซีเมนต์และคอนกรีต ผู้ผลิตและบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับปูนซีเมนต์และคอนกรีตควรเข้าใจว่าการใช้ขี้เถ้าเป็นวัตถุดิบในซีเมนต์ช่วยลดความต้องการที่เข้มงวดในกรณีของปูนซีเมนต์ผสมหรือคอนกรีตกระบวนการผสมใหม่หรือการใช้ขี้เถ้าประเภทนี้ทั้งหมดสามารถผลิตวัสดุคุณภาพสูงเถ้าลอย ราคาถูกและราคาแพงสำหรับใช้ในโครงสร้างพิเศษหลายแบบ ในทำนองเดียวกัน

อุปสรรคในกระบวนการทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์เถ้าลอย ราคาถูกดังกล่าวสามารถเอาชนะได้อย่างง่ายดายโดยใช้กระบวนการของความร่วมมือระหว่างนักการตลาดผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้ถ่านหินและนักการตลาดด้านสาธารณูปโภคและผู้ผลิตปูนซีเมนต์ในอีกด้านหนึ่ง เถ้าลอย ราคาถูกจำเป็นต้องวางตลาดขี้เถ้าลอยเป็นผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนสำหรับผู้ใช้ที่เป็นเป้าหมายซึ่งรวมถึงวิศวกรและสถาปนิกโดมเก็บของที่มีขนาดใหญ่มีความจุสูงสุดโดยมีพื้นที่น้อยที่สุด

สำหรับผู้ผลิตเถ้าลอยเถ้าลอยใช้ในเตาปูนซีเมนต์เป็นหลัก นอกจากอลูมินา

การจัดซื้อและสะสมเถ้าลอยในปริมาณที่เพียงพอตามฤดูกาลซึ่งยังคงมีราคาไม่แพงและขายออกไปเมื่อเส้นอุปสงค์ในตลาดสูงขึ้นจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ เถ้าลอย ราคาถูกการพยากรณ์ความต้องการตามฤดูกาลอย่างแม่นยำ รวมถึงการบูรณาการการตลาดเถ้าถ่านเข้ากับการจัดหาถ่านหิน สามารถปรับอุปทานให้ตรงตามความต้องการได้อย่างง่ายดาย การขนส่งและการเก็บรักษามักเป็นอุปสรรคทางเศรษฐกิจ

สำหรับผู้ผลิตเถ้าลอยเถ้าลอยใช้ในเตาปูนซีเมนต์เป็นหลัก นอกจากอลูมินาแล้ว เถ้าลอย ราคาถูกเถ้ายังมีซิลิกา แคลเซียม และธาตุเหล็กที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพของเม็ดเถ้าลอย ราคาถูก ปริมาณอัลคาไลน์ที่ต่ำกว่าและความวิจิตรของผลิตภัณฑ์ช่วยในการแสวงหา โดยปกติอัตราการทดแทนจะอยู่ในช่วง 3-5% ของวัตถุดิบที่ผลิตสิ่งเดียวที่ต้องดูแลคือข้อกำหนดในแง่ของคุณภาพของเถ้านั้นมีการกำหนดไว้อย่างสูงและผู้ผลิตควรทำอย่างดีอย่าลืมแง่มุมที่สำคัญนี้