Daily Archives: 10/2022/05

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมสมัยใหม่

โดยทั่วไป งานบำบัดน้ำเสียทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงขนาด จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยและกฎระเบียบที่เข้มงวดของรัฐบาล เป็นความรับผิดชอบของเจ้าของหรือหน่วยงานท้องถิ่นที่จะต้องทำความคุ้นเคยกับแนวทางความปลอดภัยในการดำเนินการบำบัดน้ำเสียทุกด้าน อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการระเบิดของก๊าซชีวภาพและส่วนผสมของอากาศไม่สามารถเน้นมากเกินไปได้ ดังนั้น หน่วยต่างๆ เช่น หัวเผาก๊าซเสียควรอยู่ห่างจากถังเก็บก๊าซ บ่อหมัก หรืออาคารใด ๆ อย่างน้อย 15 เมตร ร่วมกับสาเหตุ คำนึงถึงลมที่พัดผ่าน

อันตรายต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย

การจัดการกากตะกอนโดยเฉพาะไม่ควรถูกประเมินต่ำเกินไป เป็นความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาและพนักงานปฏิบัติการในการทำความคุ้นเคยกับอันตรายและดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย สิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิดโรคมีอยู่มากมายทั้งในระยะของเหลวและระยะของตะกอน ในกลุ่มเหล่านี้ ได้แก่ เชื้อซัลโมเนลลา ชิเกลลา และไวโบรที่ทำให้เกิดอาการท้องร่วงและปัญหาอื่นๆ เกี่ยวกับลำไส้ ไวรัสมักมีอยู่ในกากตะก

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา

อนน้ำเสีย ในกลุ่มเหล่านี้ ได้แก่ ไวรัสที่ทำให้เกิดโรคตับอักเสบ โปลิโอไมเอลิติส เจ็บคอ กระเพาะและลำไส้อักเสบ

ก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพ แต่ไข่ของพวกมันสามารถผ่านเข้าไปในร่างกายได้และค่อนข้างต้านทานต่อกระบวนการบำบัดปกติรวมถึงการย่อยแบบไม่ใช้ออกซิเจน จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในกากตะกอน ไข่สามารถอยู่รอดได้ในโซลเป็นเวลาหลายปี กฎอนามัยพื้นฐานมีผลบังคับใช้เมื่อทำงานในโรงบำบัดน้ำเสีย ล้างทำความสะอาดอย่างถูกต้องเสมอหลังจากทำงานหรือจัดการส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบบำบัดน้ำเสียหรือผลิตภัณฑ์

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียสัมผัสใบหน้าโดยไม่ล้างมือ

งดสูบบุหรี่ขณะทำงาน การกินสิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิดโรคได้ง่ายมาก ชุดป้องกันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการทำงานในโรงงานบำบัดน้ำเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ทำงานกับกากตะกอนของเหลว แนวทางส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดน้ำเสียนั้นเป็นสามัญสำนึก หากไม่แน่ใจ โรงงานทุกแห่งควรมีหลักสุขอนามัยและสุขอนามัยที่สามารถตรวจสอบได้เพื่อดูทุกแง่มุมด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรงกำจัดขยะ งานบำบัดน้ำเสียทั้งหมดจัดเป็นโรงงาน

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ตำแหน่งของชุดปฐมพยาบาลเหล่านี้ควรปรากฏอย่างเด่นชัดพร้อมทั้งชื่อเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลที่ได้รับมอบหมายในส่วนใดส่วนหนึ่งโดยเฉพาะ ขอแนะนำว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโสทุกคนต้องผ่านหลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว แผลเปิดทั้งหมดควรได้รับการรักษาโดยแพทย์ และจำเป็นต้องได้รับการฉีดบาดทะยักเป็นครั้งคราวเนื่องจากชนิดของแบคทีเรียที่ต้องสัมผัส