การออกแบบโรงงานสีเขียวต้องชี้นำนโยบาย

ออกแบบโรงงาน

 

การออกแบบโรงงานสีเขียวจะกลายเป็นสิ่งพิเศษที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก เนื่องจากโลกตะวันตกถูกบังคับให้ต้องจัดการกับราคาที่อยู่อาศัยสำหรับเจ้าของบ้านโดยเฉลี่ย ในขณะที่เรามุ่งเน้นที่อัตราการบริโภคและขนาดของบ้านของเราเพื่อจัดการกับปัญหามากมายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เราคาดว่าจะพบวิธีแก้ปัญหาที่สามารถตอบสนองความคาดหวังของเราได้ในขณะที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ออกแบบโรงงานประสบกับความเฟื่องฟูทางการเงิน

โดยปกติขนาดบ้านจะใหญ่ขึ้น ต้องการพลังงานมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ ต้องขอบคุณทรัพยากรแร่ที่เฟื่องฟู ทำให้บ้านขนาดใหญ่ขึ้นในออสเตรเลียมีแนวโน้มที่เห็นได้ชัดเจน ซึ่งควบคู่ไปกับแนวโน้มของครอบครัวขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในบ้านเหล่านั้น เรากำลังพัฒนารูปแบบการครองชีพที่ไม่เอื้ออำนวยและไม่ยั่งยืนอย่างแน่นอน ออกแบบโรงงานแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเรากำลังมุ่งหน้าไปในทางที่ผิด เขามองว่าเราอาจเริ่มแก้ไขความเสียหายของรูปแบบการพัฒนาที่สิ้นเปลืองและเพิ่มความหนาแน่นในขณะที่ทำให้บ้านมีราคาไม่แพงมากขึ้น

การใช้พลังงานต่ำหรือการออกแบบโรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นอีกก้าวหนึ่งในการทำให้บ้านได้รับการพิสูจน์ในอนาคตต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเด็นทางการเมืองที่ร้อนแรงทั่วโลกคือการเติบโตของประชากร ความจริงที่ว่าเศรษฐกิจสมัยใหม่มีพื้นฐานมาจากการเติบโตของประชากรอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นปัญหาสำคัญในตัวมันเอง เมื่อพิจารณาจากการทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติและการสูญเสียทรัพยากรของโลก หากพิจารณาอย่างมีเหตุมีผล นั่นเป็นกลยุทธ์ในการเอาชนะตนเอง

เราจะรอจนกว่าเราจะทำลายโลกธรรมชาติเกินกว่าจะซ่อมแซม

สร้างการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ของประชากรมนุษย์หรือไม่ หรือเราจะมองไปข้างหน้าและทำตามขั้นตอนที่ชาญฉลาดเพื่อทำให้โลกนี้เป็นโลกที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงสำหรับชีวิตบนโลกโดยการสร้างสมดุลที่เหมาะสม ได้แสดงให้เห็นในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์รู้จักมาเป็นเวลานาน บริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ของเราเพียงตอบสนองต่อความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นของประชาชน ออกแบบโรงงานสร้างแรงกดดันต่อหน่วยงานวางแผนของรัฐบาลเพื่อให้พวกเขาทำเช่นนั้น สุดท้ายไม่มีใครชนะ

เมื่อคุณปรึกษากับบริษัทออกแบบโรงงาน คุณสามารถใช้การวิเคราะห์ต้นทุนตลอดอายุโครงการเพื่อพิจารณาว่าการออกแบบใดที่เหมาะสมกับต้นทุนในการเริ่มต้นของพวกเขาในแง่ของการประหยัดในระยะยาว หลังจากพิจารณาการประหยัดต้นทุนที่คาดการณ์ไว้ การประหยัดต้นทุนจริงจะถูกกำหนด ออกแบบโรงงานแนวความคิดของโครงการอาคารสีเขียว แนวทางปฏิบัติในการสร้างอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งแตกต่างจากแนวทางปฏิบัติในอาคารแบบเดิมที่มองระบบปฏิบัติการของอาคารอย่างเป็นอิสระคือการผสานรวมระบบปฏิบัติการ สอบถามที่ http://www.factorydesign.co.th/